Mitra Global CMS
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
 

Postovani,  

Web stranica multiplaskleroza.ba je mjesto gdje cete naci sve informacije o samoj bolesti i nacinima lijecenja, medicinskim i alternativnim.                                          Nadamo se da ce postati mjesto na kome ce se oboljeli od MS-e, njihove porodice i svi zainteresovani, rado okupljati, razmjenjivati misljenja, ideje i znanja o ovoj bolesti koja nas sve povezuje.
Stranica je pocela sa radom u julu  2008. i vec od pocetka postojanja je uspjela da ispuni svoj prvobitni cilj. Tome je doprinjela i cinjenica da ova stranica posjeduje ozbiljan i kvalitetan tim urednika i administratora, koji posjeduju znanja i znacajno iskustvo iz oblasti koje uredjuju.

 
 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
     
Pacijent s multiplom sklerozom za vrijeme pandemije COVID-19 Verzija za štampu E-mail

Trenutno ne znamo jesu li osobe s multiplom sklerozom MS izlozene povecanom riziku od infekcije COVID-19, stoga preporuke za lijecenje u uvjetima epidemije treba individualno razmotriti obzirom na aktivnost bolesti, dob oboljele osobe, pridruzene komorbiditete te daljnji razvoj epidemioloske situacije.

Uvod Zahvaljujuci velikom napretku terapijskih mogucnosti, za lijecenje oboljelih od MS-a danas su nam dostupni brojni lijekovi koji modificiraju tijek bolesti, DMT – disease modifying therapy, na nacin da usporavaju progresiju i sprecavaju razvoj onesposobljenosti bolesnika.Multipla skleroza MS je kronicna upalna demijelinizacijska bolest sredisnjeg zivcanog sustava SZS od koje u svijetu boluje oko 2,5 milijuna ljudi, a u Republici Hrvatskoj ima vise od 6000 oboljelih. Uglavnom se pojavljuje izmedju 18. i 50. godine zivota, najcesce u trecem desetljecu zivota i predstavlja najcesci uzrok netraumatske neuroloske onesposobljenosti kod mladih odraslih osoba. Zahvaljujuci velikom napretku terapijskih mogucnosti, za lijecenje oboljelih od MS-a danas su nam dostupni brojni lijekovi koji modificiraju tijek bolesti DMT – disease modifying therapy, na nacin da usporavaju progresiju i sprecavaju razvoj onesposobljenosti bolesnika. Trenutno nema dokaza o tome kako infekcija virusom COVID-19 utjece na oboljele od MS-a, no lijecenje DMT-om u uvjetima epidemije koronavirusa predstavlja veliki izazov ponajprije zbog cinjenice sto na globalnoj razini ne postoje ranija iskustva s ovakvom epidemijom. Preporuke za nastavak DMT-a u uvjetima epidemije COVID-19 Iako sama MS ne mijenja imunoloski status oboljelih, uzimanje DMT-a moze znacajno utjecati na mogucnost imunoloskog odgovora na virusnu infekciju, sto prvenstveno ovisi o vrsti DMT-a. Preporuke za nastavak DMT-a u uvjetima epidemije koronavirusa temelje se na misljenju strucnjaka iz organizacije MSIF-a Multiple Sclerosis International Federatio). Imunomodulacijski lijekovi, kao sto su interferon beta, glatiramer acetat, teriflunomid i dimetilfumarat, ne utjecu znacajno na sposobnost imunoloskog odgovora te se lijecenje ovim lijekovima smatra sigurnim i nije potreban prekid lijecenja. Lijecenje dimetilfumaratom moze uzrokovati nuspojavu u vidu limfopenije koja nije kontraindikacija za nastavak lijecenja ukoliko se radi o blagoj limfopeniji 1. i 2. stupnja. U slucaju znacajne limfopenije 3. ili 4. stupnja, kada je apsolutni broj limfocita ispod 500/mm3, potrebno je konzultirati nadleznog neurologa u vezi nastavka lijecenja. Lijecenje fingolimodom dovodi do preraspodjele i zadrzavanja limfocita u limfnim cvorovima sto rezultira smanjenom razinom limfocita u perifernoj krvi, a to potencijalno moze povecati rizik od infekcija. S obzirom na povecani rizik od reaktivacije MS-a nakon prekida lijecenja, ne preporuca se prekidanje uzimanja fingolimoda. Isto vrijedi i za ostale lijekove iz skupine modulatora sfingozin 1-fosfat receptora, siponimod, ponesimod, ozanimod. Natalizumab sprecava ulazak limfocita u sredisnji zivcani sustav i ne utjece na sposobnost imunoloskog odgovora na sistemsku infekciju. S obzirom da se navodi kako koronavirus do sada nije pokazao neurotropne karakteristike, odnosno ne uzrokuje infekciju sredisnjeg zivcanog sustava, napomena: do pisanja ovog clanka opisan je jedan slucaj akutnog nekrotizirajuceg encefalitisa ANE u COVID-19 pozitivnog bolesnika, lijecenje natalizumabom smatra se sigurnim te se ne preporuca prekid lijecenja osobito zbog rizika od reaktivacije MS-a nakon prekida lijecenja. Imunorekonstitucijska terapija, kojoj pripadaju alemtuzumab i kladribin, dovodi do deplecije T i B limfocita uz njihov postupni oporavak koji traje vise mjeseci ovisno o lijeku i podvrsti limfocita. S obzirom da je u periodu od nekoliko mjeseci nakon primjene kladribina i alemtuzumaba sposobnost imunoloskog odgovora na virusnu infekciju snizena, osobama koje su primile prvi ciklus lijecenja preporuca se odgoda iduceg ciklusa lijecenja. Okrelizumab selektivno djeluje na B limfocite uzrokujuci njihovu dugotrajnu depleciju. Iako je za svladavanje virusne infekcije prvenstveno bitna T stanicna imunost, izrazena deplecija B limfocita predstavlja umjereno povecani rizik od infekcija te se preporuca odgoda iduceg ciklusa lijecenja. Osobe koje su unazad nekoliko mjeseci zapocele ili primile drugi ciklus lijecenja alemtuzumabom ili kladribinom te osobe koje su na terapiji fingolimodom ili okrelizumabom, trebaju poduzimati osobite mjere opreza od infekcije COVID-19. Preporuke za nastavak ili odgodu DMT-a u uvjetima epidemije COVID-19 1. IMUNOMODULATORI – nije potreban prekid lijecenja • INF, GA, TERI, DMF 2. LIJEKOVI KOJI OGRANICAVAJU KRETANJE UPALNIH STANICA – ne preporuca se prekid lijecenja zbog rizika od reaktivacije MS-a • FNG, NTL 3. LIJEKOVI KOJI DOVODE DO DEPLECIJE IMUNOSNIH STANICA – preporuca se odgoda do iduceg ciklusa lijecenja • ALM, CLD, OCR IFN – interferon-beta; GA – glatiramer acetat; TERI – teriflunomid; DMF – dimetilfumarat; FNG – fingolimod; NTL – natalizumab; ALM – alemtuzumab; CLD – kladribin; OCR – okrelizumab Preporuke za izbor inicijalnog DMT-a u uvjetima epidemije COVID-19 Bolesnici s novootkrivenom MS-om mogu zapoceti lijecenje imunomodulacijskim lijekovima 1. linije, a to su interferon beta, glatiramer acetat, teriflunomid i dimetilfumarat uz pojacani oprez kod bolesnika na terapiji dimetilfumaratom kojima se preporuca redovito pracenje razine limfocita. Takodjer se moze zapoceti lijecenje natalizumabom, dok se pocetak lijecenja fingolimodom, kladribinom, alemtuzumabom i okrelizumabom preporuca odgoditi uz napomenu da ce zapocinjanje lijecenja nekim do navedenih lijekova ovisiti o daljnjem razvoju epidemioloske situacije. Preporuke za MS bolesnike pozitivne na koronavirus MS bolesnici, kod kojih je dokazana COVID-19 infekcija, trebaju prekinuti uzimanje bilo kojeg DMT-a do oporavka, odnosno negativnog nalaza na koronavirus stoji u trenutnim preporukama Hrvatskog neuroloskog drustva. Nakon sto nastupi klinicki oporavak uz negativan nalaz PCR-a na koronavirus, potrebno je konzultirati nadleznog neurologa radi mogucnosti nastavka DMT-a. Medjutim, kod svakog bolesnika je potreban individualan pristup. Ukoliko osoba s multiplom sklerozom i dokazanom COVID-19 infekcijom razvije neurolosko pogorsanje, potrebno je utvrditi radi li se o relapsu osnovne bolesti ili pseudorelapsu koji podrazumijeva pogorsanje postojeceg neuroloskog deficita uslijed febrilnog stanja i akutne infekcije, a ne reaktivacije osnovne bolesti. Razlikovanje relapsa od pseudorelapsa temelji se prvenstveno na klinickom pregledu, a u slucaju da klinicka prosudba nije dostatna, preporuca se dodatna MR obrada. Zakljucak Sve osobe s MS-om, bez obzira uzimaju li DMT ili ne, trebaju voditi racuna o riziku infekcije koronavirusom, raditi od kuce kada je to moguce, izbjegavati rizicne kontakte te voditi racuna o higijeni. Takodjer, povecan oprez potreban je kod osoba s MS-om koje su tesko pokretne, starije zivotne dobi te kod osoba koje imaju od ranije poznate plucne bolesti.Trenutno ne znamo jesu li osobe s MS-om izlozene povecanom riziku od infekcije COVID-19, stoga preporuke za lijecenje u uvjetima epidemije treba individualno razmotriti obzirom na aktivnost bolesti, dob oboljele osobe, pridruzene komorbiditete te daljnji razvoj epidemioloske situacije. Prije donosenja odluke o eventulanom prekidu/promjeni DMT-a nuzno je konzultirati nadleznog neurologa i nikako se ne preporuca da oboljela osoba samostalno odlucuje o prekidu lijecenja. Izbor inicijalnog DMT-a i strategiju lijecenja treba pazljivo razmotriti u kontekstu cinjenice da, osim rizika od infekcije koronavirusom, postoji i rizik od nelijecenja MS-a, odnosno rizik od prekida DMT-a koji moze dovesti do reaktivacije osnovne bolesti, narocito u slucaju lijecenja natalizumabom i fingolimodom. Takodjer, ne treba zaboraviti da se strategija lijecenja MS-a u novije vrijeme temelji na nacelu vrijeme je mozak, sto podrazumijeva proaktivno lijecenje s ciljem dugorocnog zaustavljanja aktivnosti i progresije bolesti NEDA – no evidence of disease activity. Ova nacela lijecenja temelje se na dokazima i ne bi ih trebalo odbaciti u kontekstu potencijalnog, ali jos uvijek nedefiniranog rizika od infekcije COVID-19 za osobe s MS-om. Sve osobe s MS-om, bez obzira uzimaju li DMT ili ne, trebaju voditi racuna o riziku infekcije koronavirusom, raditi od kuce kada je to moguce, izbjegavati rizicne kontakte te voditi racuna o higijeni. Takodjer, povecan oprez potreban je kod osoba s MS-om koje su tesko pokretne, starije zivotne dobi te kod osoba koje imaju od ranije poznate plucne bolesti obzirom da takve osobe imaju povecani rizik od razvoja komplikacija COVID 19 infekcije. Autor: Doc. dr. sc. Ines Lazibat, dr. med. specijalist neurolog, supspecijalist neuroimunologije Preuzeto sa: https://sdmsh.hr/pacijent-s-multiplom-sklerozom-za-vrijeme-pandemije-covid-19/
 
   

Pitamo posjetioce...

Da li ste upoznati sa MS-om?
 
 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
 
Mitra Global CMS  
JoomlaMarket.de Professional Joomla Templates Club JoomlaMarket.de Professional Joomla Templates Club JoomlaMarket.de Professional Joomla Templates Club
  Advertisement
 
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS
   
Mitra Global CMS Mitra Global CMS Mitra Global CMS